Smarttech Kids Club Bahçeşehir - Hakkımızda

HİKAYEMİZ

Düşün, Tasarla, Üret, Eğlen.

21. Yüzyılın dijital dünyaya gözünü açan çocuklarını, teknolojinin sınırsızlığının ve kontrolsüzlüğünün kucağına bırakmayıp, onlara yeteneklerine uygun bir yön göstererek düşünen, tasarlayan ve üreten çocuklar yetiştirmek düşünülmektedir.

Bunun yanı sıra,

  • Becerilerinin sınırlarını aşarak kendi öğrenme potansiyelini ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek,
  • Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek, üretmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanmak,
  • Ekip çalışmasına uyumu ve sosyalleşmelerini sağlamak,
  • Problem çözme becerileri kazandırmak,
  • Teknolojiyi geliştirecek altyapıyı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Çocukları Geleceğe Hazırlıyoruz!


ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Profili

MİSYON VE VİZYONUMUZ

Mizyon ve Vizyonumuz

ÇALIŞMA PRESNSİBİMİZ

Çalışma Prensibimiz
 
Processing!