ŞİRKET PROFİLİ

Çocuklara yeni nesil üretim araçlarını ve üretme kültürünü öğretmek için 2017'te kurulduk.

21. Yüzyılın dijital dünyaya gözünü açan çocuklarını, teknolojinin sınırsızlığının ve kontrolsüzlüğünün kucağına bırakmayıp, onlara yeteneklerine uygun bir yön göstererek düşünen, tasarlayan ve üreten çocuklar yetiştirmek düşünülmektedir. Bunun yanı sıra,

  • becerilerinin sınırlarını aşarak kendi öğrenme potansiyelini ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek,
  • Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek, üretmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanmak,
  • Ekip çalışmasına uyumu ve sosyalleşmelerini sağlamak,
  • Problem çözme becerileri kazandırmak,
  • Teknolojiyi geliştirecek altyapıyı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Çocukları Geleceğe Hazırlıyoruz!

Ekibimiz farklı disiplinlerden oluşan, değişim ve farklılık yaratmak isteyen bir takım. Aramızda Bilgisayar Öğretmenleri de var, Elektronik Mühendisler de, tasarımcılar da. Böylece biz de birbirimizden öğrenerek öğretebiliyor, çocuklara farklı bakış açıları kazandırabiliyoruz.ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Profili

MİSYON VE VİZYONUMUZ

Mizyon ve Vizyonumuz

ÇALIŞMA PRESNSİBİMİZ

Çalışma Prensibimiz

EKİBİMİZ

Ekibimiz
Processing!